Unidentified young man, Petaluma, California, about 1885