Unidentified young man, Petaluma, California about 1885