Studio portrait of Freva Fellows Whipple Kelly, about 1920