Kashia Pomo round house, Sonoma County, California, about 1970