Abbott family--Ben Abbott, Olivia Abbott--circa 1918